Privacy verklaring J. Prent b.v. Loodgietersbedrijf

Privacy verklaring J. Prent b.v. Loodgieters-en installatiebedrijf

J. Prent b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Contactgegevens Loodgietersbedrijf J. Prent b.v.

Arendsweg 36, 1944 JE  Beverwijk

Telefoon: 0251-225021 / e-mail: info@loodgieterprent.nl / www.loodgieterprent.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

J. prent b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

de gegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam (voorletter(s) en achternaam
  • adres-, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • e-mail adres
  • bankrekeningnummer

Beveiliging en doel van de informatie:

J. Prent b.v. verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is voor u en voor ons belangrijk, daarom volgt J. prent b.v. hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan gebruik van deze privacy gevoelige informatie.

 


Bewaren persoonsgegevens:

J. Prent b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen persoonsgegevens:

J. Prent b.v. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Cookies en links naar andere websites:

Wanneer u onze website bezoekt wordt er tijdelijk enige informatie opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, het opslaan van tijdelijke gegevens in deze vorm zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en uw behoeften en gebruikersgemak op de website te vergroten. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen, de gegevens worden slechts bewaard zo lang als dat uw webbrowser geopend is. Bij het beƫindigen van uw browser wordt de cookie verwijderd.

de website bevat links naar andere partijen. J. Prent b.v. draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op de sites van andere partijen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J. Prent b.v., en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@loodgieterprent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt uw verzoek sturen aan info@loodgieterprent.nl. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.


Klachtenprocedure:

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, dan kunt u contact opnemen met J. Prent b.v. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact:

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie, waarmee u contact met ons kunt opnemen.

J. Prent b.v. behoudt zicht het recht voor deze privacy verklaring ten allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen, Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.